• ARISS - Amateur Radio on the ISS

  ARISS - Amateur Radio on the ISS

  Od wielu lat uczestniczymy w programie ARISS. Przeprowadziliśmy już wiele łączności ze stacją ISS z naszego klubu, a także z Czytaj dalej
 • Łączność satelitarna w SP2ZIE

  Łączność satelitarna w SP2ZIE

  Zajmujemy się nasłuchem sond kosmicznych, a także odbiorem danych z satelitów, sond meteorologicznych... Czytaj dalej
 • Śledzenie ruchu statków - AIS

  Śledzenie ruchu statków - AIS

  Zajmujemy się tematami związanymi z zastosowaniem radiokomunikacji w bezpieczeństwie żeglugi. Czytaj dalej
 • Przemiennik 2m FM Gdynia-Oksywie - SR2Z

  Przemiennik 2m FM Gdynia-Oksywie - SR2Z

  Członkowie naszego klubu biorą udział w budowie przemienników radioamatorskich nich jest SR2Z, zlokalizowany na obiekcie Emitel RkCN Gdynia-Oksywie. Czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Przemienniki SR2UVG, SR2GS, SR2GT

Przemienniki SR2UVG, SR2GS i SR2GT

 

Z przyjemnością informujemy, że w naszym klubie powstaje zespół przemienników cyfrowych i analogowych FM, przeznaczony dla użytku przez szerokie grono krótkofalowców z Trójmiasta i okolic.

 Zestaw urządzeń po zainstalowaniu w docelowej lokalizacji tj. Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Chwaszczyno, należące do TP Emitel, zapewni łączność w pasmach 2m i 70cm na dużym obszarze i umożliwi mieszkańcom Trójmiasta i okolic dostęp do cyfrowej sieci D-Star. Nasz klub został wybrany ze względu na dostępność miejsca, stały dostęp do Internetu i wysoko usytuowane maszty antenowe. Jest już niejako tradycją, że klub SP2ZIE jest poligonem doświadczalnym dla nowo budowanych przemienników. W tym samym miejscu były uruchamiane i testowane przemienniki SR2Z, SR2C, SR2GA, SR2OK (ex SR2SB). W chwili obecnej z naszych klubowych anten pracuje jednocześnie siedem stacji automatycznych. Jest to dla klubu spore wyzwanie organizacyjne, między innymi z powodu wysokiego natężenia hałasu wytwarzanego przez pracującą aparaturę. Do momentu zakończenia prób i zainstalowania przemienników w docelowych lokalizacjach praktycznie niemożliwa jest normalna praca na radiostacji klubowej.

 

Inicjatorem i głównym wykonawcą projektu jest Michał SP2XDM. Sprzet do pracy w cyfrowej sieci D-Star przekazała firma ICOM Polska Sp. z o.o. Bloki przemienników analogowych oraz pozostałe elementy zostały zakupione ze środków własnych kolegów będących członkami naszego klubu: SP2XDM, SP2HQY, SQ4AFR, SP2GPU, SQ2KL. Nie obyło się również  bez wsparcia sponsorów - krótkofalowców, pasjonatów radiokomunikacji i zaprzyjaźnionych instytucji. Wartym uwagi jest fakt, iż duże zainteresowanie i zaangażowanie w projekt wykazują osoby z odległych krańców Polski, zwłąszcza z piątego i siódmego okręgu.

 Pozyskanie lokalizacji na obiekcie RTCN Chwaszczyno było możłiwe dzięki ramowej umowie o pratnerstwie pomiędzy PZK a TP Emitel. Pomorski Oddział Terenowy PZK jest zarówno beneficjentem darowizn przekazanych na cel budowy tych przemienników, jak i podmiotem reprezentującym nasze interesy przed instytucjami, sponsorami i urzędami administracji państwowej.

 Montaż przemienników na profesjonalnym obiekcie, z zachowaniem wymaganych standardów jest dla nas nie lada wyzwaniem. Obecnie trwają prace przygotowawcze. Gromadzimy również środki na zakup anten, materiałów montażowych i brakujących podzespołów. Mamy nadzieję, że do wiosny uda się pozyskać wystarczające środki finansowe i zgromadzić niezbędne materiały a także zdobyć deklarację od osób, które w czynie społecznym pomogą wykonać prace montażowe.

 Aktualne informacje o budowanych przemiennikach znajdują się na stronach:


Przemienniki

Propagacja