Odbiór sygnałów satelity PW-SAT2 przez uczniów III LO w Gdyni

Charakterystyka

  Projekt pod nazwą Per radio ad astra ma na celu umożliwienie młodzieży licealnej kontaktu z techniką kosmiczną poprzez odbiór sygnałów emitowanych przez sztuczne satelity ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów konstruowanych przez polskich studentów w ramach programu PW-Sat. Projekt pozwoli na przygotowanie programu edukacyjnego, rozwiązań technicznych oraz zasad i form współpracy pomiędzy placówkami dydaktycznymi oraz naukowymi, których celem będzie poszerzenie wiedzy o elementach nauki wykorzystywanej w eksploracji kosmosu oraz wzmożenie zainteresowania polską myślą techniczną wykorzystywaną w podboju kosmosu.
Projekt zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu środków i kadr Koła Naukowego Morski Klub Łączności SP2ZIE SZKUNER Akademii Morskiej w Gdyni oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, przy współpracy z Studenckim Kołem Astronautycznym Politechniki Warszawskiej oraz wsparciu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Opis projektu

  W celu realizacji projektu członkowie Koła Naukowego Morski Klub Łączności SP2ZIE SZKUNER Akademii Morskiej w Gdyni wykonają odbiorczą stację naziemna wyposażoną w odpowiednie urządzenia odbiorcze oraz zestawy antenowe umożliwiające odbiór sygnałów pochodzących z przestrzeni kosmicznej z jednoczesnym śledzeniem ruchu obiektów krążących na orbicie okołoziemskiej, a w szczególności polskiego satelity studenckiego PW-Sat2. Wykonana stacja pozwoli na odbiór słabych sygnałów emitowanych przez sztuczne satelity ziemi. Następnie odebrane sygnały zostaną przekazane za pośrednictwem łącza internetowego do III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, gdzie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych będą prowadzone zajęcia dla uczniów szkół średnich z technik odbioru sygnałów satelitarnych.

Czytaj dalej


Przemienniki

Propagacja